Przejdź do głównej zawartości
Zgadzam się
Egzaminy próbne

Egzaminy próbne

ue-logo

od sierpnia 2020 do września 2023 r.

POWR.02.10.00-00-0007/20-00

Nazwa projektu Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/ testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty. Cel projektu…

Czytaj więcej»

Wsparcie w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość

Wsparcie w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość

ue-logo

01.08.2020-30.09.2023

POWR.02.10.00-IP.02-00-008/20

Nazwa projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji  zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka…

Czytaj więcej»

Rozwój funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Rozwój funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

ue-logo

1 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

POWR.02.10.00-IP.02-00-006/20

Nazwa projektu Rozwój funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl zwiększających możliwości nauki zdalnej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty. Cel projektu Celem projektu jest rozbudowa funkcjonalności platformy…

Czytaj więcej»

Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji

Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji

ue-logo

01.09.2019 - 20.03.2022 r.

POPC.02.02.00-00-0028/19

Nazwa projektu „Cyfryzacja procesów back - Office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.2 Cyfryzacja procesów back - Office w administracji rządowej. Cel projektu Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania…

Czytaj więcej»

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego (Etap II)

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego (Etap II)

ue-logo

25.06.2018 – 31.12.2021

POWR.02.10.00-00-0007/18

Nazwa projektu „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Cel projektu Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu…

Czytaj więcej»

Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)

Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)

ue-logo

01.01.2019 - 30.09.2023

POWR.02.10.00-00-0008/18

Nazwa projektu Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty. Cel projektu Projekt ma na celu pełne produkcyjne wdrożenie rozwiązania informatycznego integrującego bazy…

Czytaj więcej»

Integracja baz danych systemu oświaty

Integracja baz danych systemu oświaty

ue-logo

01.07.2016 - 29.05.2020

POWR.02.10.00-00-0001/16-04

Nazwa projektu Integracja Baz Danych Systemu Oświaty realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty. Cel projektu Projekt ma na celu integrację rozproszonych baz danych systemu oświaty, celem udostępnienia…

Czytaj więcej»

Modernizacja systemów informatycznych

Modernizacja systemów informatycznych

ue-logo

Centrum Informatyczne Edukacji realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie „Modernizacja systemów informatycznych do obsługi systemu egzaminów zewnętrznych i nadzoru pedagogicznego I etap”.

Czytaj więcej»

Wdrożenie zmodernizowanej wersji Systemu Informacji Oświatowej

Wdrożenie zmodernizowanej wersji Systemu Informacji Oświatowej

ue-logo

1.06.2011 – 30.04.2013

Tytuł projektu „Wdrożenie zmodernizowanej wersji Systemu Informacji Oświatowej” Informacje ogólne Decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2011 o numerze UDA-POKL-03.01.01-00-001/11-00. Cel projektu Celem realizowanego projektu jest kompleksowe przygotowanie użytkowników do efektywnego korzystania ze zmodernizowanej wersji Systemu Informacji Oświatowej. Status projektu Projekt zrealizowany. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej…

Czytaj więcej»

Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych

Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych

ue-logo

1.01.2009 – 30.04.2013

Tytuł projektu "Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty m.in. poprzez rozwój SIO" Informacje ogólne Decyzja Ministra Edukacji Narodowej nr UDA.POKL.03.01.01-00-001/09-01 z dnia 7 maja 2010 roku zmieniająca Decyzję nr UDA.POKL.03.01.01-00-001/09-00 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2009 roku. Cel projektu Celem realizowanego projektu jest stworzenie…

Czytaj więcej»