RSPO, czyli Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych to moduł Systemu Informacji Oświatowej (SIO), który zawiera informacje o wszystkich, aktualnie działających lub zlikwidowanych szkołach i placówkach oświatowych w Polsce.

Dane szkół/placówek oświatowych wypełnianie w SIO są publicznie dostępne w formie zaawansowanej wyszukiwarki pod adresem https://rspo.gov.pl.

Wyszukiwarka RSPO daje możliwość odnalezienia aktualnych informacji (codzienna aktualizacja bazy) o szkołach/placówkach, które znajdują się w kręgu zainteresowań użytkownika korzystającego z wyszukiwarki.

Oferuje ona wiele opcji wyszukiwania. Jedną z nich jest wpisanie numeru REGON lub RSPO poszukiwanej placówki. Jeżeli jednak użytkownik nie zna tych numerów może posłużyć się wieloma filtrami jakie oferuje przeglądarka w celu ograniczenia wyników do interesujących użytkownika informacji (np. wg położenia, organu prowadzącego, organu przekazującego dane do RSPO).

Jeśli użytkownik posiada skonkretyzowane potrzeby, może użyć opcji wyszukiwania zaawansowanego. Wyszukiwarka daje możliwość dowolnego zawężania wyszukiwania placówek pod względem typu szkoły czy placówki, miejsca w strukturze organizacyjnej, statusu publiczno-prawnego, kategorii uczniów, specyfiki, etapu edukacji, zawodów, języków obcych. Użytkownik może również zawężać wybór do placówek posiadających internat, obwód, oddziały integracyjne czy oddziały z językiem mniejszości narodowej, a także zadecydować czy w zadanym filtrze uwzględnić szkoły/placówki zlikwidowane.

W wyniku zadanego przez użytkownika wyszukiwania prezentowana jest lista szkół/placówek oświatowych z możliwością wyświetlenia szczegółów każdej jednostki (szczegółowe dane o jednostce, dane teleadresowe, informacje o organach prowadzących i miejsce w strukturze).

Otrzymany wynik wyszukiwania można zwizualizować na mapie, jak również zapisać na komputerze w formie pliku CSV lub PDF. Wyniki można również sortować po nazwie szkoły, numerze RSPO, numerze REGON oraz typie podmiotu.

Link do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych: RSPO