Przejdź do głównej zawartości
Zgadzam się
Informacja dotycząca naboru do VII kadencji Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki

Informacja dotycząca naboru do VII kadencji Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki


Ministerstwo Edukacji  i Nauki ogłasza nabór do rady Dzieci i Młodzieży, szczegółowe informacje, wraz z Formularzem zgłoszeniowym kandydata, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa po adresem : https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wystartowal-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy--zgloszenia-do-22-wrzesnia-2023-r    

Czytaj więcej»

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki-przedłużenie naboru do 12 listopada br.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki-przedłużenie naboru do 12 listopada br.


Ministerstwo Edukacji  i Nauki przedłuża do 12 listopada br. nabór do rady Dzieci i Młodzieży, szczegółowe informacje, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rada-dzieci-i-mlodziezy-vi-kadencji--przedluzamy-nabor-do-12-listopada

Czytaj więcej»

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki-przedłużenie naboru do 29 października br.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki-przedłużenie naboru do 29 października br.


Ministerstwo Edukacji  i Nauki przedłuża do 29 października br. nabór do rady Dzieci i Młodzieży, szczegółowe informacje, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przedluzamy-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy-vi-kadencji

Czytaj więcej»

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki


Ministerstwo Edukacji  i Nauki ogłasza nabór do rady Dzieci i Młodzieży, szczegółowe informacje, wraz z Formularzem zgłoszeniowym kandydata, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa po adresem Wystartował nabór do Rady Dzieci i Młodzieży – zgłoszenia trwają do 15 października - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Czytaj więcej»

Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych

Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych


Centrum Informatyczne Edukacji, jako beneficjent projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki…

Czytaj więcej»

Integracja baz danych sytemu oświaty

Integracja baz danych sytemu oświaty


Nazwa projektu INTEGRACJA BAZ DANYCH SYSTEMU OŚWIATY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt ma na celu integrację rozproszonych baz danych systemu oświaty, celem udostępnienia instytucjom odpowiedzialnym…

Czytaj więcej»