System Baza Wypoczynku jest dostępny pod adresem wypoczynek.men.gov.pl.

Organizator kolonii lub obozu zgłasza wyjazd do właściwego, ze względu na siedzibę organizatora, kuratorium oświaty. W związku z wprowadzeniem możliwości podpisywania przez obywateli dokumentów elektronicznie, komunikacja między organizatorem wypoczynku a kuratorem, może odbywać się tylko w obrębie systemu – podpis zgłoszenia wypoczynku  kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dodatkowo dzięki dostępowi do bazy zgłoszeń, wizytatorzy mają możliwość kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole mogą przeprowadzić także komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jednocześnie Baza Wypoczynku oferuje rodzicom dzieci weryfikację wiarygodności organizatora wypoczynku.

Rezultatem wdrożenia aplikacji jest m.in.:

  • ułatwienie organizatorom procedowania zgłaszania wypoczynku do kuratorów oświaty (skrócenie czasu rejestracji organizatora wypoczynku i wypełniania formularza – ograniczenie informacji do najważniejszych danych),
  • ujednolicenie procedur zgłaszania wypoczynku i weryfikacji zgłoszeń wypoczynku w całym kraju,
  • poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych,
  • zwiększenie dostępności do informacji o wypoczynku w kraju i zagranicą dla wszystkich zainteresowanych osób.