Przejdź do głównej zawartości
Zgadzam się

Kierownictwo Centrum Informatycznego Edukacji

Marek Charążka
Dyrektor
Paweł Bednarski
Zastępca Dyrektora

Schemat Organizacyjny Centrum Informatycznego Edukacji

Dyrektor

Zastępca Dyrektora
Zakład Infrastruktury Teleinforma-
tycznej
Zakład Projektowania
i Analiz
Zakład
Wsparcia Użytkownika
Zakład
Aplikacji
i Systemów Informatycznych
Zakład Administracyjny i Bezpieczeństwa Informacji
Radca
Prawny
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Ekspert ds. Nowoczesnych Technologii Informatycznych w Edukacji
Stanowisko
ds. Kadr
i Płac
Inspektor Ochrony
Danych
Główny Księgowy
Samodzielne stanowisko ds. Finansowo-Księgowych

Zakład Infrastruktury Teleinforma-
tycznej
Zakład Projektowania
i Analiz
Zakład
Wsparcia Użytkownika
Zakład
Aplikacji
i Systemów Informatycznych
Zakład Administracyjny i Bezpieczeństwa Informacji
Samodzielne stanowisko ds. Finansowo-Księgowych

Zakres działania Centrum obejmuje

Utrzymanie Bazy Informacji Oświatowej
Utrzymanie, rozwój oraz udostępnianie zgromadzonych w niej informacji oraz przygotowywanie zmian struktury Bazy wynikających ze zmian legislacyjnych.
Usługi informatyczne na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • projektowanie, programowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie,
 • zapewnienie rozwoju i rozbudowy wdrażanych systemów informatycznych,
 • utrzymywanie, rozwój i techniczną obsługę lokalnej sieci teleinformatycznej,
 • przechowywanie i udostępnianie danych archiwalnych o edukacji,
 • wykonywanie kopii danych,
 • zapewnienie dostępu do Internetu.
Realizację zadań zleconych Centrum przez Ministra

związanych z zadaniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Plan działalności

 • Plan działalności CIE na rok 2024

 • 2023 Sprawozdanie z wykonania planu za rok 2023

  Zobacz sprawozdanie
 • Plan działalności CIE na rok 2023

 • 2022 Sprawozdanie z wykonania planu za rok 2022

 • Plan działalności CIE na rok 2022 (PDF 691 KB)

 • 2021 Sprawozdanie z wykonania planu za rok 2021 (PDF 2 MB)

 • Plan działalności CIE na rok 2021 (PDF 716 KB)

 • 2020 Sprawozdanie z wykonania planu za rok 2020 (PDF 988 KB)

 • 2020 Plan działalności CIE na rok 2020 (PDF 733 KB)

  Zobacz plan
 • 2019 Sprawozdanie z wykonania planu za rok 2019 (PDF 682 KB)

  Zobacz sprawozdanie
 • Plan działalności CIE na rok 2019 (PDF 724MB)

  Zobacz plan
 • 2018 Sprawozdanie z wykonania planu za rok 2018 (PDF 553KB)

  Zobacz sprawozdanie
Zobacz więcej

Sprawozdania finansowe - dane na rok 2022

Bilans CIE
Informacja dodatkowa CIE
Rachunek zysków i strat CIE
Zestawienie zmian w funduszu CIE