Strefa Pracownika jest dostępna dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej (SIO), którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO. Strefa ułatwia dostęp do wielu innych systemów i eliminuje konieczność zapamiętywania oraz indywidualnego podawania loginów i haseł w poszczególnych systemach.

W Strefie publikowane są raporty na potrzeby Ministerstw, Kuratoriów, Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i dyrektorów  jednostek sprawozdawczych, co daje liczbę ponad 4 000 000 aktualizowanych codziennie raportów, w tym raporty z zakresu obsługi procesu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST.

Raporty opracowywane są na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, zawierają informacje o szkołach/placówkach zarejestrowanych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), dane o uczniach, nauczycielach oraz bazie materialnej szkół i placówek.

W Strefie publikowane są także komunikaty odnośnie zmian wprowadzanych w SIO oraz przerw technicznych w działaniu aplikacji SIO. Przerwy techniczne w działaniu aplikacji SIO nie mają wpływu na dostęp do Strefy Pracownika.

Link do Strefy Pracownika: Strefa.