System kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych funkcjonuje od 2004 roku. System został wdrożony w celu zapewnienia sprawności postępowania w zakresie kierowania i przyjmowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) oraz ich przenoszenia i zwalniania.

Ogólnopolski system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych resortu edukacji ma charakter centralny dla całego kraju i jego głównym zadaniem jest realizacja postanowień sądowych o zastosowaniu – w odniesieniu do nieletnich – środka wychowawczego o umieszczeniu w MOW oraz administrowanie miejscami w placówkach typu MOW.

System stanowi narzędzie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację postanowień sądowych, czyli:

  • Ośrodkiem Rozwoju Edukacji,
  • placówkami resocjalizacyjnymi resortu edukacji,
  • starostami powiatowymi.