Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) została uruchomiona w lutym 2019 r. i obecnie jest profesjonalnym, przyjaznym i bezpiecznym dla użytkowników narzędziem rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wykorzystania przez szkoły w nauczaniu na odległość.

Treści edukacyjne dostępne na portalu ZPE są całkowicie bezpłatne dla wszystkich i dostępne z dowolnego miejsca o dowolnej porze, a ponadto ich treści można wydrukować w wersji PDF. Ułatwiają kształcenie umiejętności i budowania wiedzy uczniów poprzez różnorodne formy aktywności i przekazu, ćwiczenia interaktywne i materiały multimedialne. ZPE umożliwia tworzenia lekcji interdyscyplinarnych, autorskich, nauczycielskich wersji podręcznika, pracy grupowej, kształcenia indywidualnego. Platforma zawiera zasoby do kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych oraz do kształcenia zawodowego. E materiały dla najmłodszych to niezwykły świat ludzi i Zgrzyciaków, które pomogą dzieciom w zgłębianiu tajemnic, rozwiązywaniu zagadek i zadań. Starsi uczniowie znajdą e materiały do każdego przedmiotu, a w nich mnóstwo zadań interaktywnych, krzyżówek, filmików, wirtualnych podróży i eksperymentów.

Materiały, które są umieszczane na ZPE są tworzone z uwzględnieniem standardów dostępności WCAG, dzięki czemu mogą z nich korzystać uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Planowane jest wzbogacanie zbiorów o kolejne e‑materiały – multimedia, rozwijanie treści i funkcjonalności, wprowadzanie nowych technologii.
Co jest jeszcze istotne, Zintegrowana Platforma Edukacyjna korzysta z danych dotyczących szkół i placówek oraz nauczycieli i uczniów, pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej (SIO). W oparciu o te dane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej została odwzorowana struktura szkół i klas, co znacznie ułatwia korzystanie z Platformy uczniom i nauczycielom.

Co wyróżnia portal Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej?

  • e-materiały dostępne są bezpłatnie,
  • e-materiały są narzędziem pozwalającym na budowanie wiedzy oraz umiejętności uczniów poprzez zastosowanie w nich przekazu treści opartego o różnorodne, multimedialne formy przekazu,
  • e-materiały dostępne są z poziomu różnych typów urządzeń komputera, laptopa, tabletu, smartfona, tablicy interaktywnej,
  • e-materiały to kompleksowy zbiór otwartych zasobów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli od klasy 1 szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.

Możliwości, jakie daje Platforma:

Link do strony Zintegrowana Platforma Edukacyjna: https://zpe.gov.pl/