Przejdź do głównej zawartości
Zgadzam się

Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych


Czas trwania projektu: od listopada 2023 do października 2028 r. Numer projektu: FERS.01.04-IP.05-0013/23 Wartość projektu: 12 938 240,67 zł Wkład Unii Europejskiej: 10 676 636,20 zł Nazwa projektu Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych Cel projektu Głównym celem projektu jest dopasowanie zakresu informacji gromadzonych w systemie oraz sposobu raportowania wyników analiz do zróżnicowanych potrzeb wielu…

Czytaj więcej»

Egzaminy próbne

Egzaminy próbne

ue-logo

od sierpnia 2020 do września 2023 r.

POWR.02.10.00-00-0007/20-00

Nazwa projektu Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/ testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty. Cel projektu…

Czytaj więcej»

Wsparcie w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość

Wsparcie w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość

ue-logo

01.08.2020-30.09.2023

POWR.02.10.00-IP.02-00-008/20

Nazwa projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji  zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka…

Czytaj więcej»

Rozwój funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Rozwój funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

ue-logo

1 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

POWR.02.10.00-IP.02-00-006/20

Nazwa projektu Rozwój funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl zwiększających możliwości nauki zdalnej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty. Cel projektu Celem projektu jest rozbudowa funkcjonalności platformy…

Czytaj więcej»

Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji

Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji

ue-logo

01.09.2019 - 20.03.2022 r.

POPC.02.02.00-00-0028/19

Nazwa projektu „Cyfryzacja procesów back - Office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.2 Cyfryzacja procesów back - Office w administracji rządowej. Cel projektu Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania…

Czytaj więcej»

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego (Etap II)

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego (Etap II)

ue-logo

25.06.2018 – 31.12.2021

POWR.02.10.00-00-0007/18

Nazwa projektu „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Cel projektu Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu…

Czytaj więcej»

Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)

Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)

ue-logo

01.01.2019 - 30.09.2023

POWR.02.10.00-00-0008/18

Nazwa projektu Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty. Cel projektu Projekt ma na celu pełne produkcyjne wdrożenie rozwiązania informatycznego integrującego bazy…

Czytaj więcej»

Integracja baz danych systemu oświaty

Integracja baz danych systemu oświaty

ue-logo

01.07.2016 - 29.05.2020

POWR.02.10.00-00-0001/16-04

Nazwa projektu Integracja Baz Danych Systemu Oświaty realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty. Cel projektu Projekt ma na celu integrację rozproszonych baz danych systemu oświaty, celem udostępnienia…

Czytaj więcej»

Modernizacja systemów informatycznych

Modernizacja systemów informatycznych

ue-logo

Centrum Informatyczne Edukacji realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie „Modernizacja systemów informatycznych do obsługi systemu egzaminów zewnętrznych i nadzoru pedagogicznego I etap”.

Czytaj więcej»

Wdrożenie zmodernizowanej wersji Systemu Informacji Oświatowej

Wdrożenie zmodernizowanej wersji Systemu Informacji Oświatowej

ue-logo

1.06.2011 – 30.04.2013

Tytuł projektu „Wdrożenie zmodernizowanej wersji Systemu Informacji Oświatowej” Informacje ogólne Decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2011 o numerze UDA-POKL-03.01.01-00-001/11-00. Cel projektu Celem realizowanego projektu jest kompleksowe przygotowanie użytkowników do efektywnego korzystania ze zmodernizowanej wersji Systemu Informacji Oświatowej. Status projektu Projekt zrealizowany. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej…

Czytaj więcej»