Przejdź do głównej zawartości
Zgadzam się
Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej od 22.02.2024 r.

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej od 22.02.2024 r.


Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Oddziały dodatkowe: - w Branżowym Centrum Umiejętności dodanie możliwości rejestracji nowego typu oddziału "Branżowe Szkolenie Zawodowe Uczniów" Uczeń: - w Branżowym Centrum Umiejętności dodanie możliwości przypisania ucznia do oddziału dodatkowego "Branżowe Szkolenie…

Czytaj więcej»

Wydłużony termin weryfikacji danych do subwencji 2024

Wydłużony termin weryfikacji danych do subwencji 2024


Szanowni Państwo, informujemy, że termin weryfikacji danych do subwencji 2024 został wydłużony do 17 stycznia 2024 r. Z poważaniem, Zespół SIO

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej od 28.12.2023r.

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej od 28.12.2023r.


Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty: - dodanie nowej funkcjonalności – Rejestracja Organizacji Branżowych Przekazywanie danych w RSPO: - dodanie możliwości rejestracji nowego typu placówki - Branżowe Centrum Umiejętności. Z poważaniem…

Czytaj więcej»

Weryfikacja danych do subwencji 2024

Weryfikacja danych do subwencji 2024


Szanowni Państwo, w Strefie Pracownika systemu informacji oświatowej zostały udostępnione raporty subwencyjne do weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. W Strefie Pracownika SIO znajdują się również materiały ułatwiające proces potwierdzania raportów: pismo do samorządów w sprawie weryfikacji danych do subwencji na rok 2024, opis wag subwencyjnych na rok 2024,…

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej od 07.12.2023r.

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej od 07.12.2023r.


Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Uczniowie: - dodanie nowej funkcjonalności – rejestracja przypisania ucznia do egzaminu eksternistycznego w szkołach artystycznych. Odziały dodatkowe: - dodanie nowej funkcjonalności – rejestracja oddziału dodatkowego ‘Egzamin eksternistyczny’ w szkołach artystycznych. Nauczyciel: -…

Czytaj więcej»

Weryfikacja danych do dotacji przedszkolnej na 2024 rok

Weryfikacja danych do dotacji przedszkolnej na 2024 rok


Szanowni Państwo, w Strefie Pracownika w sekcji Raporty/ Raporty SIO2 2023/2024 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2023), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku. Poniżej umieszczone jest pismo w tej sprawie oraz dane…

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej od 27.09.2023r.

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej od 27.09.2023r.


Szanowni Państwo, Uczniowie - dodanie nowej funkcjonalności - weryfikacja spełniania obowiązku: w szkołach podstawowych obwodowych - weryfikacja spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego. w Miastach na prawach powiatu i Gminach – weryfikacja spełniania obowiązku nauki. Z poważaniem, Zespół SIO

Czytaj więcej»

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej od 01.09.2023r.

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej od 01.09.2023r.


Szanowni Państwo, Uczniowie: Przypisanie do oddziału podstawowego - dodano ostrzeżenie przy przypisywaniu uczniowi więcej niż dwóch języków obcych nowożytnych (ostrzeżenie nie blokuje przypisania ucznia do oddziału). Oddziały: Rejestracja oddziału podstawowego – wprowadzono blokadę możliwości rejestracji klas V-VIII w filiach SP utworzonych od 21.01.2017 r. Rejestracja oddziału podstawowego i dodatkowego –…

Czytaj więcej»

Uzupełnienie adresów e-mail szkół i placówek oświatowych

Uzupełnienie adresów e-mail szkół i placówek oświatowych


Szanowni Państwo, Przypominamy o obowiązku przekazywania do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych danych, o których mowa w art. 7 ustawy o systemie informacji oświatowej, w tym danych teleadresowych szkół i placówek oświatowych. W danych teleadresowych należy podać wszystkie posiadane przez szkołę/placówkę rodzaje danych, tj. numer telefonu, numer telefonu komórkowego, faks,…

Czytaj więcej»

SIO-KReM – termin udostępnienia wyników matur z sesji głównej 2023

SIO-KReM – termin udostępnienia wyników matur z sesji głównej 2023


Szanowni Państwo, Rektorzy uczelni, Pracownicy uczelni, W związku z licznymi pytaniami związanymi z terminem udostępnienia wyników matur z sesji głównej 2023, informujemy, że dane te będą możliwe do pobrania w systemie SIO-KReM od 8 lipca 2023 r. Z poważaniem, Zespół SIO-KReM

Czytaj więcej»