Ministerstwo Edukacji  i Nauki przedłuża do 12 listopada br. nabór do rady Dzieci i Młodzieży, szczegółowe informacje, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rada-dzieci-i-mlodziezy-vi-kadencji–przedluzamy-nabor-do-12-listopada