Szanowni Państwo,

w Strefie Pracownika systemu informacji oświatowej zostały udostępnione raporty subwencyjne do weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. W Strefie Pracownika SIO znajdują się również materiały ułatwiające proces potwierdzania raportów:

  • pismo Ministra Edukacji i Nauki do JST w sprawie weryfikacji danych subwencyjnych,
  • opis wag subwencyjnych na rok 2023,
  • instrukcja potwierdzania danych w strefie dla zalogowanych SIO (ze strony JST) i udziale dyrektora szkoły lub placówki w procesie potwierdzania,
  • założenia do wyliczania etatów subwencyjnych,
  • plik do wyliczania subwencyjnych etatów nauczycieli,
  • plik do weryfikacji wag naliczanych średniorocznie,
  • pomocnicze raporty do weryfikacji danych do subwencji na rok 2023.

Weryfikacji danych subwencyjnych na rok 2023 zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2597) jednostki samorządu terytorialnego powinny dokonać w ciągu 30 dni od daty udostępnienia raportów. Uprzejmie prosimy o weryfikację danych oraz ich potwierdzenie. Od dokładności weryfikacji danych zależeć będzie w sposób bezpośredni wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023.

Pismo do samorządów w sprawie weryfikacji danych do subwencji na rok 2023

Opis wag subwencyjnych na 2023 r

Instrukcja_plik_pomocniczy_do_etatow_subwencyjnych_v1

SUB2023_Założenia_do_wyliczania_etatow_subwencyjnych_v2

Plik_pomocniczy_do_wyliczen_etatow_subwencyjnych_v1

Plik_pomocniczy_do_weryfikacji_wag_naliczanych_w_sposob_srednioroczny_v1

Uproszczony_plik_pomocniczy_do_wyliczen_etatow_subwencyjnych_v1

Instrukcja_potwierdzania_danych_w_strefie_pracownika-

Zwiększenia i zmniejszenia liczebności uczniów w subwencji na 2023 r

SUB2023_excel_97_2003_Plik_pomocniczy_do_weryfikacji_wag_naliczanych_w_sposob_srednioroczny_v1- stary excel

SUB2023_excel_97_2003_Uproszczony_plik_pomocniczy_do_wyliczen_etatow_subwencyjnych_v1- stary excel