Szanowni Państwo,

Uczniowie:

  • Przypisanie do oddziału podstawowego – dodano ostrzeżenie przy przypisywaniu uczniowi więcej niż dwóch języków obcych nowożytnych (ostrzeżenie nie blokuje przypisania ucznia do oddziału).

Oddziały:

  • Rejestracja oddziału podstawowego – wprowadzono blokadę możliwości rejestracji klas V-VIII w filiach SP utworzonych od 21.01.2017 r.
  • Rejestracja oddziału podstawowego i dodatkowego – wprowadzono blokadę rejestracji oddziałów podstawowych „Wychowanie przedszkolne” w typach podmiotów: Szkoła Podstawowa z oddziałami „wychowanie przedszkolne”, Przedszkole, Punkt przedszkolny i Zespół wychowania przedszkolnego jeśli nie są wypełnione dane zbiorcze dotyczące liczby miejsc. Blokada ta dotyczy także szkół i placówek prowadzących oddziały dodatkowe wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oddziały zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz oddziały IPET w ORW.

Nauczyciele:

  • Tygodniowy wymiar zajęć:
    • dla umowy o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela’ blokada rejestracji TWZ przy wprowadzonych awansach zawodowych,
    • uzależnienie rejestracji TWZ od uzupełnienia formularzy stanowiska, awansu zawodowego, wykształcenia i stażu pedagogicznego.
  • Lista obowiązków – od roku szkolnego 2023/2024 ograniczenie wprowadzania typów obowiązków i obowiązków w zależności od miejsca pełnienia obowiązku.

Z poważaniem,

Zespół SIO