W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Zmiany w module RSPO:

  • W opisie szkół i placówek oświatowych przy wypełnianiu imienia i nazwiska dyrektora obowiązek uzupełnienia obu pól

Zmiany w module dane zbiorcze:

  • Wydatki – dodanie możliwości wykazania danych w grupie paragrafów – od  I kwartału 2020 roku

Z poważaniem,

Zespół SIO