Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji:

Uczniowie:

  • Dla Branżowej szkoły I stopnia w pozostałej danej dziedzinowej ucznia dotyczącej statusu młodocianego dodanie wymagalności uzupełnienia informacji o minimum jednym miejscu odbywania dokształcania teoretycznego.
  • Dla technikum dodanie możliwości zgłaszania do egzaminu zawodowego dla ucznia klasy IV.

Nauczyciel :

  • Stanowiska – nauczyciel pedagog specjalny oraz nauczyciel terapeuta pedagogiczny możliwe do wykazania od 01.09.2022 roku.

Z poważaniem
Zespół SIO