Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

 RSPO:

 • Dodanie filtrów umożliwiających wyszukanie szkół po ich specyfice, związaniu organizacyjnym oraz informacji o posiadaniu internatu

 Dane zbiorcze:

 • Wydatki – odblokowanie możliwości rejestracji sprawozdania w szkołach prowadzonych przez Ministrów
 • Wydatki – w szkołach prowadzonych przez Ministrów dodanie dodatkowych założeń dotyczących paragrafu 400 oraz paragrafów z grupy wydatków bieżących w paragrafie 400

Oddziały:

 • W szczegółach oddziału dodanie listy przypisanych uczniów/wychowanków/uczestników zajęć
 • Udostępnienie funkcji grupowej rejestracji i zamykania danych dziedzinowych na liście przypisań dostępnej z poziomu listy oddziałów
 • Grupowa rejestracja okresu spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania przedszkolnego
 • Grupowa rejestracja okresu korzystania z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym
 • Grupowa rejestracja okresu spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą
 • Grupowa rejestracja okresu spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • Grupowa rejestracja okresu korzystania przez ucznia z internatu
 • Grupowa rejestracja okresu statusu młodocianego pracownika
 • Grupowa rejestracja informacji o korzystaniu przez ucznia z zajęć edukacyjnych z art. 47 ustawy Prawo oświatowe

Z poważaniem,

Zespół SIO