Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji:

Uczeń:

  • Od roku szkolnego 2021/2022 blokada przypisania ucznia cudzoziemca do oddziału podstawowego ze specyfika dodatkową dotyczącą języka mniejszości narodowej oraz do oddziału dodatkowego ‘grupa nauczania języka mniejszości’
  • Od roku szkolnego 2021/2022 możliwość  przypisania tylko jednego zawodu uczniowi w ramach przypisania do oddziału podstawowego ze specyfiką dodatkową ‘wielozawodowy’ w Technikum i Branżowej szkole I stopnia
  • Od roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów posiadających numer PESEL kontrola na całej bazie na jednoczesne przypisanie do oddziałów podstawowych oraz oddziału dodatkowego ‘Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze’
  • Od roku szkolnego 2021/2022 zmiana zasady przypisywania uczniowi w danych dziedzinowych okresu korzystania z internatu – uczniowi w szkole, która znajduje się w zespole/jednostce złożonej można przypisać okres korzystania z internatu, jeżeli przynajmniej jedna szkoła/placówka w zespole ma w RSPO wskazany internat

Z poważaniem

Zespół SIO