Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Dane zbiorcze:

  • Rozwiązanie stosunku pracy – w sprawozdaniu wg stanu na 30 września możliwość uzupełnienia wartościami zerowymi (0) pól „Liczba etatów nauczycieli, których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł” oraz „Liczba etatów nauczycieli, z którymi planuje się rozwiązać stosunek pracy lub których stosunek pracy wygaśnie” dla tej samej formy rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy

Z poważaniem,

Zespół SIO