Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO:

  • Dodanie kontroli weryfikującej, czy adres siedziby, adres innej lokalizacji szkoły nie będący w dyspozycji szkoły, służący do przeprowadzenia egzaminu lub adres innej lokalizacji nie są identyczne

Oddział:

  • W Branżowej Szkole II stopnia i Szkole Policealnej umożliwienie rejestracji oddziałów podstawowych o specyfice specjalna w trybie nauki stacjonarny i zaoczny

Z poważaniem,

Zespół SIO