Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO:

  • Ograniczenie możliwości rejestracji informacji o otrzymywaniu dotacji dla szkół i placówek oświatowych tylko, gdy jednostką przekazującą dane do RSPO jest powiat ziemski lub miasto na prawach powiatu

Uczniowie:

  • Dodanie blokady – dla uczniów, którzy zostali zgłoszeni do egzaminu, w przypadku chęci zaznaczenia przerwania nauki w oddziale, konieczne jest wcześniejsze usunięcie zgłoszenia ucznia do egzaminu

Pozostałe:

  • Przywrócenie możliwości zmiany hasła w Panelu użytkownika
  • Zmiana treści komunikatu wyświetlanego podczas błędnego logowania

Z poważaniem,

Zespół SIO