Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO:

 • Wyświetlenie informacji o osobie do kontaktu z GUS w podglądzie szczegółów szkoły/placówki oświatowej

Uczniowie:

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wypadkach ucznia
 • Umożliwienie rejestracji orzeczeń i opinii wydanych do dnia 31.08.2017 przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Umożliwienie wyfiltrowania ucznia po jego identyfikatorze
 • Dodanie blokady uniemożliwiającej zgłoszenie do egzaminów uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • Umożliwienie zakończenia przypisania grupy uczniów do oddziału dodatkowego
 • Poprawienie wyświetlania etykiet w niektórych typach szkół/placówek oświatowych
 • Poprawienie błędu pojawiającego się podczas zamykania przypisania do oddziału ze statusem „promocja w trakcie roku szkolnego”

Nauczyciele:

 • Umożliwienie wyfiltrowania nauczyciela po jego identyfikatorze
 • Modyfikacja zasad wyświetlania etykiet dotyczących wynagrodzenia i stanowiska nauczyciela

Dane zbiorcze:

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o liczbie miejsc w placówce
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o czasie pracy przedszkola
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wymiarze zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wydatkach i dotacjach w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister

Pozostałe:

 • Wyświetlanie informacji o dostępnej nowej wersji aplikacji i przycisk do jej odświeżenia

Z poważaniem,

Zespół SIO