Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO:

 • Dodanie nowych filtrów na liście placówek w RSPO: sposób ewidencjonowania, status publiczno-prawny, kategoria uczniów, czy samodzielna, czy w zespole, czy w jednostce złożonej, czy posiada filię, czy filia.

Uczniowie:

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o udzielonej pomocy materialnej w szkole
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o zajęciach dodatkowych dla uczniów w szkole
 • Ustawienie wyświetlania bieżącego roku szkolnego jako domyślny w danych dziedzinowych ucznia
 • Poprawienie gubienia wybranego filtrowania w danych dziedzinowych ucznia
 • Korekta dla Branżowej szkoły I stopnia – przypisanie do oddziału ze statusem „promocja w trakcie roku szkolnego”
 • Korekta dla przypisania ucznia do semestrów w Szkole Podstawowej dla dorosłych
 • Korekta dla przypisania wychowanka w Przedszkolu do oddziału „0”, gdy w tym samym roku szkolnym istniało wcześniejsze przypisanie do oddziału „poniżej zero”

Nauczyciele:

 • Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister – zniesienie kontroli pomiędzy okresami sprawozdań
 • Modyfikacja zasad wyświetlania etykiet dotyczących zatrudnienia i awansu zawodowego – odświeżanie na bieżąco
 • Możliwość modyfikacji stażu ogólnego pracy w zamkniętej umowie

Dane zbiorcze:

 • Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister – zniesienie kontroli pomiędzy okresami sprawozdań
 • Wymiar zatrudnienia – pracownicy niebędący nauczycielami – poprawa rejestracji danych dla lat 2014-2016
 • Czas pracy – dzienny i tygodniowy czas pracy / poprawa komunikatów walidacyjnych

Z poważaniem,

Zespół SIO