Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Dane zbiorcze:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o placówce kształcenia i doskonalenia
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o pracownikach odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o placówce oświatowo-wychowawczej
  • Czas pracy przedszkola – możliwość rejestracji danych na bieżący rok szkolny
  • Liczba miejsc – możliwość rejestracji danych na bieżący rok szkolny

Nauczyciele

  • Odblokowanie rejestracji planowania awansu zawodowego

Uczniowie

  • Umożliwienie rejestracji promocji w trakcie roku szkolnego we wszystkich szkołach artystycznych

Z poważaniem,

Zespół SIO