Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO:

  • Możliwość wykazania internatu w szkołach muzycznych I i II stopnia oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego

Uczniowie:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o laureatach/finalistach olimpiad i konkursów w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy

 

Z poważaniem,

Zespół SIO