Szanowni Państwo,

w strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej zostały udostępnione raporty subwencyjne do weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. W strefie dla zalogowanych SIO znajdują się również materiały ułatwiające proces potwierdzania raportów:

  • instrukcja potwierdzania danych w strefie dla zalogowanych SIO (ze strony JST) i udziale dyrektora szkoły lub placówki w procesie potwierdzania,
  • opis wag subwencyjnych na rok 2020,
  • założenia do wyliczania etatów subwencyjnych,
  • przykładowy plik do wyliczania subwencyjnych etatów nauczycieli,
  • pismo Ministra Edukacji Narodowej do JST w sprawie weryfikacji danych subwencyjnych.

Weryfikacji danych subwencyjnych na rok 2020 zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1942) jednostki samorządu terytorialnego powinny dokonać w ciągu 30 dni od daty udostępnienia raportów. Uprzejmie prosimy o weryfikację danych oraz ich potwierdzenie. Od dokładności weryfikacji danych zależeć będzie w sposób bezpośredni wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020.

Link do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/podzial-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-w-2020-roku—rozporzadzenie-podpisane

Instrukcja potwierdzania danych w strefie dla zalogowanych

Opis wag do subwencji na 2020 r

Założenia do wyliczenia etatów subwencyjnych 2020 r.

Przykład liczenia etatu nauczyciela do subwencji

Pismo do jednostek samorządu terytorialnego z prośbą o weryfikację danych