Przejdź do głównej zawartości
Zgadzam się

Kierownictwo Centrum Informatycznego Edukacji

Marek Charążka
Dyrektor
Paweł Bednarski
Zastępca Dyrektora

Schemat Organizacyjny Centrum Informatycznego Edukacji

Dyrektor

Zastępca Dyrektora
Zakład Infrastruktury Teleinforma-
tycznej
Zakład Projektowania
i Analiz
Zakład
Wsparcia Użytkownika
Zakład
Aplikacji
i Systemów Informatycznych
Zakład Administracyjny i Bezpieczeństwa Informacji
Radca
Prawny
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Ekspert ds. Nowoczesnych Technologii Informatycznych w Edukacji
Stanowisko
ds. Kadr
i Płac
Inspektor Ochrony
Danych
Główny Księgowy
Samodzielne stanowisko ds. Finansowo-Księgowych

Zakład Infrastruktury Teleinforma-
tycznej
Zakład Projektowania
i Analiz
Zakład
Wsparcia Użytkownika
Zakład
Aplikacji
i Systemów Informatycznych
Zakład Administracyjny i Bezpieczeństwa Informacji
Samodzielne stanowisko ds. Finansowo-Księgowych

Zakres działania Centrum obejmuje

Utrzymanie Bazy Informacji Oświatowej
Utrzymanie, rozwój oraz udostępnianie zgromadzonych w niej informacji oraz przygotowywanie zmian struktury Bazy wynikających ze zmian legislacyjnych.
Usługi informatyczne na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • projektowanie, programowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie,
  • zapewnienie rozwoju i rozbudowy wdrażanych systemów informatycznych,
  • utrzymywanie, rozwój i techniczną obsługę lokalnej sieci teleinformatycznej,
  • przechowywanie i udostępnianie danych archiwalnych o edukacji,
  • wykonywanie kopii danych,
  • zapewnienie dostępu do Internetu.
Realizację zadań zleconych Centrum przez Ministra

związanych z zadaniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230).

Plan działalności

Zobacz więcej