Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy,  że  w ramach projektu pn. „Integracja baz danych systemu oświaty”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, powstaje Zintegrowany System Informatyczny Oświaty, w skład, którego wchodzi System Informacji Oświatowej.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana strony logowania do Systemu Informacji Oświatowej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w instrukcji logowania  na stronie SIO https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/logowanie-do-sio/

Zespół SIO