Szanowni Państwo,

w związku z rosnącą liczbą dzieci przybywających do Polski z terenu Ukrainy i zainteresowaniem ze strony rodziców nauką w polskich szkołach prosimy o rejestrację uczniów w systemie informacji oświatowej (SIO) w opisany poniżej sposób.

W SIO należy wskazać kraj pochodzenia „UKRAINA – UCHODŹCA” tylko dzieciom posiadającym obywatelstwo ukraińskie przybyłym do Polski od dnia 24 lutego 2022 r.

Jako datę rozpoczęcia nauki należy wskazać dzień przyjęcia ucznia do szkoły / dziecka do przedszkola.

Dzieci z Ukrainy powinny być rejestrowane w oddziałach podstawowych lub oddziałach przygotowawczych w zależności od stopnia znajomości języka polskiego.

Dzieci, które nie są obywatelami Ukrainy, powinny być rejestrowane w SIO jako cudzoziemcy na dotychczasowych zasadach, poprzez wskazanie faktycznego kraju pochodzenia.

1.Rejestracja danych identyfikacyjnych ucznia

Należy zarejestrować uczniów w SIO zgodnie z instrukcją: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-3/

Imiona i nazwiska w języku ukraińskim prosimy rejestrować zgodnie z transliteracją dla alfabetu ukraińskiego znajdującą się na stronie: https://pomoc.sio.gov.pl/faq/w-jaki-sposob-zarejestrowac-imie-nazwisko-w-jezyku-ukrainskim-2/

W przypadku występowania w imionach i nazwiskach znaków obcojęzycznych należy skorzystać z instrukcji: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-danych-identyfikacyjnych-ucznia-ze-znakiem-obcojezycznym/

Wypełniając dane należy wpisać imię, nazwisko i nr PESEL (jeśli dana osoba go posiada). W przypadku braku nadanego nr PESEL należy wskazać odpowiednią nazwę dokumentu oraz wpisać jego numer. W przypadku braku dokumentu należy z listy dokumentów wybrać „Brak dokumentu – Ukraina” i jako numer wpisać datę urodzenia ucznia w formacie RRRR-MM-DD (czyli rok – miesiąc – dzień).

W polu kraj pochodzenia należy wybrać „UKRAINA – UCHODŹCA”.

W polu status ucznia należy wskazać „inny”.

Pola „kraj pochodzenia” i „status” powinny być obowiązkowo wypełnione dla każdego ucznia z Ukrainy będącego uchodźcą, zarówno z nadanym nr PESEL, jak i bez tego numeru, z dokumentem lub bez dokumentu.

2.Rejestracja nauki ucznia

Należy zarejestrować naukę ucznia zgodnie z instrukcją: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/nauka-ucznia-rozpoczecie-nauki/

Jako datę rozpoczęcia nauki należy wskazać dzień przyjęcia ucznia do szkoły.

3.Rejestracja  miejsca zamieszkania ucznia

Należy zarejestrować miejsce zamieszkania ucznia zgodnie z instrukcją: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-4/

Należy wskazać miejsce zamieszkania/przebywania ucznia w Polsce wybierając kolejno województwo, powiat, gminę, miejscowość.

4.Przypisanie ucznia do oddziału

a)oddział przygotowawczy – dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki

Należy utworzyć dla uczniów nowy oddział dodatkowy – przygotowawczy w nazwie wpisując „UKRAINA UCHODŹCY”. Instrukcja:

https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/rejestracja-27/

Należy przypisać ucznia do oddziału przygotowawczego zgodnie z instrukcją https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/oddzial-dodatkowy/

  1. b) oddział podstawowy – dla uczniów, którzy znają język polski w stopniu wystarczającym

Należy przypisać ucznia do istniejącego oddziału podstawowego na poziomie odpowiedniej klasy zgodnie z instrukcją: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/oddzial-podstawowy/

Analogicznie należy wykazać dzieci w oddziałach podstawowych wychowania przedszkolnego w:

– przedszkolach,

– punktach przedszkolnych,

– zespołach wychowania przedszkolnego

– oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

Jedyną różnicą jest rejestracja nauki wychowanka (punkt 2 powyżej) zamiast nauki ucznia: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/nauka-wychowanka-rozpoczecie-i-modyfikacja/

W razie pytań uprzejmie prosimy korzystać z zakładki Pomoc w SIO.

Z poważaniem

Zespół SIO