Szanowni Państwo,

Wójtowie Gmin,
Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałkowie Województw

w nawiązaniu do pisma z dnia 14 grudnia 2020 r. nr DWST-WSST.356.2971.2020.BK w sprawie zweryfikowania oraz potwierdzenia danych zgromadzonych w SIO, które będą wykorzystane do kalkulacji ostatecznych kwot subwencji oświatowej na rok 2021, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 50 ust. 3a ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1942) termin dokonywania weryfikacji zostaje wydłużony do dnia 20 stycznia br.

W związku z utrudnieniami związanymi z sytuacją  epidemiologiczną zachodzi konieczność zagwarantowania odpowiednio dłuższego terminu na weryfikację danych niż podstawowy termin 30-dniowy.

Uprzejmie przypominam, że na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji znajdują się materiały pomocne przy weryfikacji danych https://cie.gov.pl//raporty-subwencyjne-2/

Z poważaniem

Z upoważnienia

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Dariusz Piontkowski

Sekretarz Stanu