Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji:

Uczniowie:

– dodanie nowej funkcjonalności – rejestracja przypisania ucznia do egzaminu eksternistycznego w szkołach artystycznych.

Odziały dodatkowe:

– dodanie nowej funkcjonalności – rejestracja oddziału dodatkowego ‘Egzamin eksternistyczny’ w szkołach artystycznych.

Nauczyciel:

– dodanie nowych podstaw prawnych nieobecności nauczyciela

Reset hasła i odzyskanie loginu:

– zmiana formularza resetu hasła i odzyskania loginu

Z poważaniem
Zespół SIO