Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji:

Nauczyciele:

 • Awans zawodowy – zmiana sposobu rejestracji i prezentacji w związku ze zmianami awansu w Karcie Nauczyciela.

Uczniowie:

 • Rejestracja godzin pomocy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia.
 • Rejestracja okresu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
 • Rejestracja okresu zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Zajęcia edukacyjne z art. 47 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – możliwość rejestracji wielu dodatkowych umiejętności zawodowych i kwalifikacji rynkowych
 • Dla punków przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego (publicznych i niepublicznych) ograniczenie liczby wychowanków do 25.
 • Dla publicznych przedszkoli ograniczenie liczby wychowanków w oddziale do 28.
 • Dla publicznych szkół podstawowych ograniczenie przypisania liczby uczniów/wychowanków w:
  • oddziałach wychowania przedszkolnego do 28,
  • oddziałach klas I – III do 29.
 • Blokada możliwości przypisania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną umiarkowaną i znaczną do oddziałów podstawowych z nauczaniem języka mniejszości narodowej oraz do oddziału dodatkowego ‘Grupa nauczania języka mniejszości’.
 • W oddziałach ze specyfiką dodatkową sportową i mistrzostwa sportowego możliwość przypisania uczniowi tylko jednej dyscypliny sportowej z dyscyplin przypisanych do oddziału.
 • W szkołach ze związaniem w jednostce pomocy społecznej określonym w RSPO możliwość przypisywania uczniów do oddziałów podstawowych ze specyfiką specjalną bez wymagania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Wprowadzenie kontroli na całej bazie przy jednoczesnym przypisaniu ucznia do oddziału podstawowego i przygotowawczego – ostrzeżenie.

Oddziały:

 • Dla punków przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego możliwość rejestracji tylko jednego oddziału podstawowego.

Z poważaniem
Zespół SIO