Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji:

Uczniowie:

 • Wyświetlanie w nauce informacji o przypisaniu do oddziału przygotowawczego
 • Zmiana wyświetlania niespójności ‘Brak przypisania w nauce’ dla oddziałów przygotowawczych
 • Dla uczniów z krajem pochodzenia ‘Ukraina – uchodźca’ i datą przypisania późniejszą niż 23.02.2022 r.:
  • możliwość rejestracji dowożenia bez orzeczenia/opinii
  • możliwość przypisania do oddziałów specjalnych, RW, IPET bez orzeczenia oraz do oddziałów WWR bez opinii
  • zablokowanie możliwości rejestracji spełniania obowiązku przedszkolnego i szkolnego poprzez ‘nauczanie domowe’

Dane zbiorcze:

 • Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciel – dodanie możliwości rejestracji danych wg stanu na 30 września poprzez skopiowanie danych wg stanu na 31 maja danego roku kalendarzowego.
 • Wydatki – dodanie rozdziału 80107 oraz paragrafów 479 i 480

Z poważaniem
Zespół SIO