Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Uczeń:

  • Wprowadzenie okresu miejsca zamieszkania ucznia
  • Miejsce zamieszkania-ograniczenie krajów zamieszkania innych niż Polska w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole po 1 września 2017 r.
  • Lista uczniów – dodanie etykiety na niespójność weryfikującą wypełnienie okresu przypisania ucznia do oddziału podstawowego, przygotowawczego lub RW w bieżącym roku szkolnym okresem miejsca zamieszkania
  • Miejsce praktycznej nauki zawodu – dodanie pozycji „projekt edukacyjny” i „wirtualne przedsiębiorstwo” – pozycje dostępne są w szkole policealnej, technikum i branżowej szkole II stopnia

Dane zbiorcze:

  • Wydatki – dodanie możliwości kopiowania paragrafów pomiędzy kwartałami w ramach tego samego roku kalendarzowego

Z poważaniem,

Zespół SIO