Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Uczeń:

  • Podczas rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia nieposiadającego numer PESEL obowiązek określenia kraju pochodzenia
  • W Branżowych szkołach II stopnia umożliwienie zarejestrowania orzeczenia z datą wydania wcześniejszą niż 1 września 2020 r.

Z poważaniem,

Zespół SIO