Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Uczniowie:

  • Dodanie niespójności niezamkniętego okresu obowiązku szkolnego lub przedszkolnego w przypadku, gdy szkoła staje się nieobwodowa
  • W szkole podstawowej możliwość przypisania ucznia do oddziału o poziom niżej

Dane zbiorcze:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o wyposażeniu – pomoce dydaktyczne oraz sprzęt diagnostyczny
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o komputerach – technologie łączy internetowych
  • Zwiększenie maksymalnej wartości kategorii wiekowej czytelników z 999 na 1100

Oddziały:

  • Zmiana opisu pola z „Oznaczenie” na „Oznaczenie oddziału przekazywane OKE”

Szczegóły podmiotu:

  • Rejestracja, modyfikacja imienia i nazwiska dyrektora szkoły lub zespołu szkół na poziomie podmiotu

Z poważaniem,

Zespół SIO