Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Uczeń:

  • Możliwość dodania kilku statusów młodocianego pracownika w różnych okresach w ramach przypisania do oddziału podstawowego

Dane zbiorcze:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o korzystaniu z dziennika elektronicznego
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o bezprzewodowym dostępie do internetu
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji wieku komputerów

Szczegóły podmiotu w jednostkach pozarejestrowych:

  • Możliwość edycji swoich danych teleadresowych przez jednostki pozarejestrowe

Z poważaniem,

Zespół SIO