Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Uczeń:

  • Możliwość wcześniejszego kończenia okresów danych dziedzinowych ucznia powiązanych z przypisaniem do oddziału

Oddział:

  • Grupowe działania z listy oddziałów:
    • zgłaszanie uczniów do egzaminu
    • rejestracja informacji o otrzymaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej
    • rejestracja informacji dotyczących praktycznej nauki zawodu
    • rejestracja informacji o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej

Z poważaniem,

Zespół SIO