Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Nauczyciel:

  • Umożliwienie wprowadzania składnika wynagrodzenia „dodatek za wysługę lat” bez potrzeby wprowadzenia składnika „wynagrodzenie zasadnicze” w przypadku nauczycieli, którym wykazano nieobecności „urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego” lub „niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy”

Dane zbiorcze:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o udzielonej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Z poważaniem,

Zespół SIO