Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Wnioski:

  • Możliwość złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności danych dostępowych do SIO

Uczniowie:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki – gminy i miasta na prawach powiatu
  • Grupowe dodanie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki

Dane zbiorcze:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o rozwiązaniu, wygaśnięciu lub planowaniu rozwiązania lub wygaśnięcia umów nauczycieli
  • Wydatki – zmiana opisu pola z „źródło dochodów” na „źródło finansowania”

Z poważaniem,

Zespół SIO