Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Wnioski:

  • Umożliwienie cofania upoważnień pracowników przez pracownika upoważnionego do upoważniania współpracowników

RSPO:

  • Udostępnienie funkcjonalności przekazywania placówek
  • Dodanie zawodu dla szkół policealnych „inny – charakteryzator”

Oddziały:

  • Wyświetlanie pola „Oznaczenie oddziału przekazywane OKE” zostało ograniczone tylko do poziomu klasy, w której odbywają się egzaminy zewnętrzne

Uczniowie:

  • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie danych dziedzinowych ucznia o uzyskaniu lub nieuzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej
  • Grupowa rejestracja danych dziedzinowych uczniów o uzyskaniu lub nieuzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Dane zbiorcze:

  • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie danych o działalności internatów w Szkole Muzycznej I stopnia, Szkole Muzycznej II stopnia, Szkole Sztuki Tańca
  • Wydatki – dodanie paragrafu 489

Z poważaniem,

Zespół SIO