System Informacji Oświatowej (w skrócie SIO) to elektroniczny centralny zbiór danych oświatowych funkcjonujący od roku 2005 roku (w obecnej wersji przeglądarkowej od lipca 2017 roku) gromadzący informacje o szkołach i placówkach oświatowych, uczniach oraz kadrze pedagogicznej,

O złożoności Systemu świadczy to, że SIO obsługuje ponad 87 tysięcy placówek, ponad 70 różnych typów placówek, w systemie zarejestrowanych jest ponad 9 milionów uczniów i ponad 900 tysięcy nauczycieli.

SIO jest jedynym miejscem za pośrednictwem którego nowe szkoły i placówki oświatowe mogą otrzymać numer REGON. Także skreślanie szkół/placówek oświatowych z rejestru REGON możliwe jest tylko za pośrednictwem SIO.

System powstał w celu uzyskiwania szczegółowych danych oświatowych niezbędnych do:

  • prowadzenia polityki edukacyjnej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
  • efektywnego funkcjonowania systemu finansowania zadań oświatowych (podziału części oświatowej subwencji ogólnej),
  • analizowania wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych,
  • podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji.

System Informacji Oświatowej oprócz podstawowych celów jest także wykorzystywany do realizacji wielu innych, ważnych zadań np. weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych (w tym 500+), świadczenia wychowawczego, Karty Dużej Rodziny, organizacji egzaminów przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, czy dostępu dla nauczycieli i uczniów do e-podręczników.

Strona SIO