Szanowni Państwo,

w strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej zostały udostępnione raporty subwencyjne do weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. W strefie dla zalogowanych SIO znajdują się również materiały ułatwiające proces potwierdzania raportów:

  • instrukcja potwierdzania danych w strefie dla zalogowanych SIO (ze strony JST) i udziale dyrektora szkoły lub placówki w procesie potwierdzania,
  • opis wag subwencyjnych na rok 2021,
  • założenia do wyliczania etatów subwencyjnych,
  • przykładowy plik do wyliczania subwencyjnych etatów nauczycieli,
  • pismo Ministra Edukacji Narodowej do JST w sprawie weryfikacji danych subwencyjnych,
  • pomocnicze raporty do weryfikacji danych do subwencji na rok 2021.

Weryfikacji danych subwencyjnych na rok 2021 zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1942) jednostki samorządu terytorialnego powinny dokonać w ciągu 30 dni od daty udostępnienia raportów. Uprzejmie prosimy o weryfikację danych oraz ich potwierdzenie. Od dokładności weryfikacji danych zależeć będzie w sposób bezpośredni wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021.

Pismo_do_samorzadow_w_sprawie_weryfikacji_danych_do_subwencji_na_rok_2021

Założenia_do_wyliczenia_etatów_subwencyjnych_na_2021_r_(1)

Opis_wag_subwencyjnych_na_2021_r

Instrukcja_potwierdzania_danych_w_strefie_pracownika

Przyklad_liczenia_etatu_nauczyciela_do_subwencji_2021