Szanowni Państwo,

Minister Edukacji i Nauki dokonał podziału środków finansowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wyliczenia pierwszej raty środków zostały przekazane do Ministra Finansów w dniu 11 kwietnia br. Podział ten obejmuje zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego br., realizowane w okresie od 24.02.2022 do 31.03.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące liczebności w odpowiednich wagach określonych w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (ustalone w sposób średniomiesięczny) zostały zamieszczone w Strefie Pracownika SIO https://strefa.ksdo.gov.pl/login w zakładce Raporty.

Z poważaniem

Zespół SIO