Tytuł projektu

„Wdrożenie zmodernizowanej wersji Systemu Informacji Oświatowej”

Informacje ogólne

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2011 o numerze UDA-POKL-03.01.01-00-001/11-00.

Cel projektu

Celem realizowanego projektu jest kompleksowe przygotowanie użytkowników do efektywnego korzystania ze zmodernizowanej wersji Systemu Informacji Oświatowej.

Status projektu

Projekt zrealizowany.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.