Szanowni Państwo,

użytkownicy systemu informacji oświatowej (SIO) mogli dotychczas logować się poprzez różne loginy i hasła uzyskane do podmiotów, w zakresie których przekazywali informacje do SIO, tj. 1 login – 1 podmiot.

W związku ze zmianą polityki logowania od sierpnia br. nastąpi zmiana w logowaniu do SIO i użytkownicy będą mogli logować się do wielu podmiotów przy użyciu jednego loginu, tj. 1 login – wiele podmiotów.

Po zmianie użytkownicy będą posiadać jeden login składający się wyłącznie z wielkich liter i cyfr.

Użytkownicy posiadający aktualnie dostęp do SIO nie tracą go.

W przypadku, gdy użytkownik posiada tylko jeden login składający się wyłącznie z wielkich liter i cyfr (np. JANKOW1) login i hasło pozostają niezmienne.

  • W przypadku, gdy użytkownik posiada więcej niż jeden login, przejście na jeden login będzie się odbywało w następujący sposób:
  • jeżeli użytkownik posiada loginy składające się wyłącznie z wielkich liter i cyfr (np. JANKOW1, JANKOW9) – użytkownik musi wybrać jeden z posiadanych przez siebie aktywnych loginów.

Aby wybrać login należy zalogować się na wybrany login i potwierdzić wybór loginu;

  • jeżeli użytkownik posiada loginy składające się z wielkich liter i cyfr oraz loginy składające się z wielkich i małych liter i cyfr (np. JANKOW1, JanKow5) – użytkownik musi wybrać jeden z posiadanych przez siebie aktywnych loginów składający się wyłącznie z wielkich liter i cyfr. 

Aby wybrać login należy zalogować się na wybrany login i potwierdzić wybór loginu;

  • jeżeli użytkownik posiada jeden lub więcej loginów składający się z wielkich i małych liter oraz cyfr i nie posiada loginu składającego się z wyłącznie wielkich liter i cyfr to system wygeneruje nowy login – składający się wyłączenie z wielkich liter i cyfr.

Otrzymanie nowego loginu użytkownik musi potwierdzić dotychczasowym hasłem.

Przejście na jeden login spowoduje stworzenie danych technicznych użytkownika, nadrzędnych nad danymi określonymi w składanych wnioskach o dostęp do SIO.

Dane teleadresowe (e-mail i telefon) można edytować po zalogowaniu się do SIO poprzez jeden login.

Na stronie https://pomoc.sio.gov.pl/ dostępna jest instrukcja techniczna pomocna użytkownikom przy przejściu na jeden login.

link do instrukcji: Procedury przejścia na jeden login: https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/odzyskaj-login/

Z poważaniem 

Zespół SIO