Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Strona internetowa Centrum Informatycznego Edukacji jest jednocześnie stroną jednostki i stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

BIP składa się z:

 1. Menu górnego zawierającego przejścia do:
  • strony startowej Biuletynu Informacji Publicznej CIE,
  • Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl/),
  • mapy serwisu;
 2. Menu przedmiotowego (po lewej stronie serwisu)  zawierającego odnośniki do podstron BIP;
 3. Modułu wyszukującego znajdującego się pod logiem BIP;
 4. Okno głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych stronach BIP;
 5. Stopki zawierającej przejścia do strony startowej Biuletynu Informacji Publicznej CIE, Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl/) oraz do mapy serwisu.

Każdy dokument w Biuletynie zawiera takie informacje jak:

 • kto i kiedy wytworzył dany dokument,
 • kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,
 • kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.