NAZWA SPISU POBIERZ PLIK
 • Szkoły i uczniowie wg organów prowadzących i województw wg stanu na 30.09.2018 r.
Plik xls (57 KB)
 • Uczniowie według wieku w roku szkolnym 2018/2019 wg SIO stan na 30.09.2018 r.
Plik xls (76 KB)
 • Uczniowie wg klas i województw w roku szkolnym 2018/2019 – wg stanu na 30 września 2018 r.
Plik xls (41 KB)
 • Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2017/2018 wg SIO stan na 30.09.2018 r.
Plik xls (601 KB)
 • Uczniowie według wieku w roku szkolnym 2017/2018 wg SIO stan na 30.09.2017 r.
Plik xls (176 KB)
 • Uczniowie według klas w roku szkolnym 2017/2018 wg stanu na 30.09.2017 r.
Plik xls (100 KB)
 • Szkoły i uczniowie wg organów prowadzących i województw wg stanu na 30.09.2016 r.
Plik xls (91 KB)
 • Uczniowie według wieku w roku szkolnym 2016/2017 wg SIO stan na 30.09.2016 r.
Plik xls (170 KB)
 • Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2015/2016 wg SIO stan na 30.09.2016 r.
Plik xls (329 KB)
 • Uczniowie wg klas i województw w roku szkolnym 2016/2017 – wg stanu na 30 września 2016 r.
Plik xls (110 KB)
 • Uczniowie wg klas i województw w roku szkolnym 2015/2016 – wg stanu na 30 września 2015 r.
Plik xls (17 KB)
 • Uczniowie wg wieku w roku szkolnym 2015/2016 – wg stanu na 30 września 2015 r.
Plik xls (335 KB)
 • Szkoły i uczniowie wg organów prowadzących i publiczności na podstawie danych systemu informacji oświatowej, spis na 30 września 2015 r.
Plik xls (121 KB)
 • Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2014/2015 wg SIO stan na 30.09.2015 r.
Plik xls (321 KB)
 • Uczniowie wg wieku i województw – wg stanu na 30 września 2014 r.
Plik xls (365 KB)
 • Uczniowie wg klas i województw w roku szkolnym 2014/2015 – wg stanu na 30 września 2014 r.
Plik xls (194 KB)
 • Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2013/2014 wg województw – wg stanu na 30 września 2014 r.
Plik xls (349 KB)
 • Szkoły i uczniowie wg organów prowadzących i województw – wg stanu na 30 września 2014 r.
Plik xls (114 KB)
 • Uczniowie wg wieku i województw – wg stanu na 30 września 2013 r.
Plik xls (919 KB)
 • Uczniowie wg klas i województw w roku szkolnym 2013/2014 – wg stanu na 30 września 2013 r.
Plik xls (402 KB)
 • Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2012/2013 wg województw – wg stanu na 30 września 2013 r.
Plik xls (818 KB)
 • Szkoły i uczniowie wg organów prowadzących i województw – wg stanu na 30 września 2013 r.
Plik xls (116 KB)
 • Szkoły i uczniowie wg organów prowadzących – wg stanu na 30 września 2012 r.
Plik xls (44 KB)
 • Wypadki w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 – wg stanu na 30 września 2012 r.
Plik xls (68 KB)
 • Uczniowie wg klas – wg stanu na 30 września 2012 r.
Plik xls (42 KB)
 • Liczba szkół i uczniów wg województw – wg stanu na 30 września 2011 r.
Plik xls (42 KB)
 • Szkoły i uczniowie wg organów prowadzących – wg stanu na 30 września 2011 r.
Plik xls (56 KB)
 • Wypadki w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 – wg stanu na 30 września 2011 r.
Plik xls (69 KB)
 • Uczniowie wg wieku – wg stanu na 30 września 2011 r.
Plik xls (50 KB)
 • Uczniowie wg klas – wg stanu na 30 września 2011 r.
Plik xls (66 KB)
 • Liczba szkół i uczniów wg województw – wg stanu na 30 września 2010 r.
Plik xls (51 KB)
 • Szkoły i uczniowie wg organów prowadzących – wg stanu na 30 września 2010 r.
Plik xls (57 KB)