NAZWA SPISU POBIERZ PLIK
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według województw w roku szkolnym 2018/2019 wg SIO stan na 30.09.2018 r.
Plik xls (70 KB)
 • Liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim wg województw – wg stanu na 30 września 2018 r.
Plik xls (13 KB)
 • Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w latach 2006-2018
Plik xls (16 KB)
 • Liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim wg województw – wg stanu na 30 września 2017 r.
Plik xls (22 KB)
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według województw w roku szkolnym 2017/2018 wg SIO stan na 30.09.2017 r.
Plik xls (36 KB)
 • Liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim wg województw – wg stanu na 30 września 2016 r.
Plik xls (14 KB)
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według województw w roku szkolnym 2016/2017 wg SIO stan na 30.09.2016 r.
Plik xls (39 KB)
 • Głęboko upośledzeni wg województw – wg stanu na 30 września 2015 r.
Plik xls (36 KB)
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi według województw w roku szkolnym 2015/2016 wg SIO stan na 30.09.2015 r.
Plik xls (74 KB)
 • Głęboko upośledzeni wg województw – wg stanu na 30 września 2014 r.
Plik xls (42 KB)
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wg województw w roku szkolnym 2014/2015 – wg stanu na 30.09.2014 r.
Plik xls (73 KB)
 • Głęboko upośledzeni wg województw – wg stanu na 30 września 2013 r.
Plik xls (70 KB)
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wg województw w roku szkolnym 2013/2014 – wg stanu na 30.09.2013 r.
Plik xls (195 KB)
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wg typów szkół – wg stanu na 30 września 2012 r.
Plik xls (42 KB)
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wg typów szkół – wg stanu na 30 września 2011 r.
Plik xls (40 KB)
 • Głęboko upośledzeni – wg stanu na 30 września 2011 r.
Plik xls (26 KB)
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wg typów szkół – wg stanu na 30 września 2010 r.
Plik xls (40 KB)
 • Głęboko upośledzeni – wg stanu na 30 września 2010 r.
Plik xls (31 KB)